Usługi

W zakresie usług:

 • Zaprojektujemy dowolny system zabezpieczeń technicznych z wykorzystaniem najnowszych w skali światowej produktów oraz technologii.
 • Stworzymy koncepcję do rozbudowy lub modernizacji istniejącego systemu w celu unowocześnienia go oraz zrównania z aktualnymi wymogami, standardami i normami obowiązującymi na rynku w tym zakresie.
 • Naprawimy, wymienimy, zmodernizujemy lub zbudujemy nową instalację elektryczną bądź oświetleniową dostosowując ją do Państwa potrzeb.
 • Zaprojektujemy dowolny system zabezpieczeń technicznych z wykorzystaniem najnowszych w skali światowej produktów oraz technologii.
 • Profesjonalnie, szybko i z najwyższą starannością wykonamy zleconą pracę.
 • Uruchomimy system i gruntownie przeszkolimy obsługę.
 • Zapewniamy konserwację, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanych przez nas instalacji, jak również istniejących już u Państwa systemów.

Systemy Telewizji Dozorowej (CCTV)

Systemy Telewizji Dozorowej (CCTV- closed-circuit television) umożliwiają ciągłą obserwację pewnego obiektu, ale także rejestrację/archiwizację obrazu. Dzięki CCTV można zabezpieczyć określony teren przed kradzieżą oraz skutecznie zabezpieczyć dane mienie.  Współczesna technologia zapewnia nam możliwość obserwacji nie tylko obrazu ale również komunikacji dwukierunkowego audio z wybranymi strefami zabezpieczonego obiektu. System ten składa się z:

  • Kamer monitoringu
  • Urządzeń rejestrujących
  • Monitora / Telefonu

Osobą mająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie powinna stale prowadzić obserwacje, aby mieć pewność co do tego co dzieje się na terenie danego obiektu.

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System ten daje zabezpieczenie przed wejściem na dany obiekt osób do tego nieuprawnionych. Oprócz tego może on pełnić wiele innych funkcji, które będą dostosowane do wymagań użytkownika. Celem systemu jest jak najszybsze wyłapanie potencjalnego włamywacza i przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji w celu wdrożenia odpowiednich działań. Współczesna, zaawansowana technologia pozwala na jak najdokładniejsze wykrycie najmniejszego ruchu. Posiadamy również możliwość zastosowania urządzeń, które odróżnią naszego czworonoga od włamywacza.

Nowoczesna technologia pozwala nam monitorować stan naszego systemu poprzez łącza internetowe co umożliwia praktycznie natychmiastową reakcję na zaistniałe zdarzenia.

Sieci i Systemy Komputerowe

Nasza firma oferuje Państwu również wykonanie sieci komputerowych, które umożliwiają szybką, a za razem bezpieczną wymianę informacji zarówno poprzez Internet jak i wewnątrz infrastruktury przedsiębiorstwa. Wykorzystywane przez nas najnowocześniejsze technologie pozwolą Nam na stworzenie u Państwa systemu dopasowanego idealnie do Państwa potrzeb.

Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań Państwa praca stanie się dużo szybsza, bezpieczniejsza oraz wydajniejsza.

Kontrola Dostępu (KD)

System kontroli dostępu (KD) to gwarancja bezpieczeństwa dla firm. Składa się on z inteligentnych system elektronicznych oraz współdziałających urządzeń elektromechanicznych.

Podstawowym zadaniem takiego systemu jest weryfikacja czy dana osoba próbująca dostać się do obiektu bądź konkretnej jego strefy jest do tego uprawniona.

Taki system pomaga w przestrzeganiu, kontroli oraz egzekwowaniu procedur bezpieczeństwa istniejących na terenie Państwa firmy.

Sieci Strukturalne

Zajmujemy się także montażem sieci strukturalnej, która jest konieczna w celu przygotowania sieci informatycznej. Sieć ta odpowiada za przesyłanie danych komputerowych w obrębie systemu. Głównie złożona jest z okablowania, aby możliwe było łączenie wszelkich urządzeń sieciowych i odbiorników końcowych. Nasi pracownicy tworzą sieci okablowania strukturalnego zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami.

Przewiń na górę